Goigs a la Puritat de la Mare de Déu, inspirats en Ramon Llull.

GOIGS LUL·LIANS DE LA PURITAT DE NOSTRA DONA LA VERGE MARIA.

Mare de Déu La Puríssima
Altar lateral de la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès.

A Vós, l'Amic de l'Amat,
alabança sia dada,
Ramon benaventurat,
Doctor de la Immaculada.

Dins la falda maternal
ja la Reina veneràreu
de la Cort celestial
i mai més l'abandonàreu
ni mentre, com fill ingrat,
dúieu vida esgarriada.

Deixat el pler que envileix,
vos dóna Déu nova maina
i Maria us apareix
ran de l'arc de l'Almudaina
amb desig manifestat
d'ésser de Vos exaltada.
...
Amb amor encaradís,
sis-cents anys abans que Roma
el Misteri definís
de la Pura sense broma,
ja l'havíeu proclamat,
a París, bandera alçada.

—lletra de mn. Bartomeu Guasp Gelabert—

La Puritat és la santedat de Nostra Dona (Ramon Llull)

Imatge de Ramon Lull a la Universitat de Barcelona.
Popularment, no oficialment, se'l considera beat i inclús màrtir.
Foto: Dr. Manuel

Comentaris