Goigs a la Mare de Déu de La Baells. La Baells (Berguedà, Barcelona)

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE LA BAELLS, QUE'S CANTAN EN LA SUA PARROQUIAL IGLESIA EN LO BISBAT DE SOLSONA.


A Vos saludam Senyora,
Mare nostra, llum, y guia:
de la Baells Protectora,
plena de gracia, Maria.

Lo infinit resplandor,
de vostre primer instant,
Espanya vá celebrant,
com á Titular major:
quant nasqué tan bella Flor
es, de esta iglesia aquell dia.
...
A la Bena que en la má,
té la vostra Imatge Santa,
Vos li donau virtut tanta,
que tot ho remedia:
qui vulla aqui trobará,
lo millor arbre de vida.
...
Humil esclava, y Senyora,
ohiu advocada y pia:
de la Baells Protectora,
plena de gracia, Maria.


Puix en Vós trova l'esprit
deus fecondes de tendresa;
De les valls Lliri florit
doneu en els cors puresa
.

L'ardent fe de nostre poble
un romànic temple alçà
per a poguer venerà
a Vós, oh Verge, amb cor noble.
Santa Maria, us han dit,
de La Baells honradesa.

En aquestes fondalades
us breçola el Llobregat,
pomells de flors us han dat
les alegres serralades,
per xò us llambrega en el pit
la joia d'amor encesa.
...

Sobre los Cels exalçada,
soberana Emperadora,
siáu la nostra Advocada
de la Baells Protectora.
...
Los malalts de Trencadura,
y los que son esvinçáts,
molt prest alcançau la cura,
essént per vos remediáts:
vostre cor prest se apiada
del qui tal remey implora.

Església parroquial de Santa Maria de La Baells, avui desaparescuda sota les aigües de l'embassament inaugurat el 1976. La façana i l'arc de l'absis es van desmuntar l'any 1975 i no s'ha reconstruït encara. Foto de l'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, donada per la família Domènech Girbau i publicada en el bloc Conèixer Catalunya on hi podeu trobar més informació.

Possiblement la darrera imatge de l'església. Foto de Jordi Enjuanes-Mas i publicada al bloc Conèixer Catalunya.

Embassament de La Baells, que ha inundat aquest poble i església de La Baells, on actualment hi ha els municipis de Cercs i Vilada.
Foto: Joancreus


Mapa topogràfic antic on s'indica on es trobava el poble de La Baells abans de l'embassament.
.

Comentaris