Goigs a la Mare de Déu de la Bona Sort. Vic (Osona, Barcelona)

GOIGS EN ALABANSA DE NOSTRA SENYORA DE LA BONA SORT, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DEL CONVENT DE MONJAS DOMINICAS DE LA CIUTAT DE VICH.


Puig en la celestial Cort
sou exaltada Maria:
Assistiunos Verge pia
Mare de la Bona Sort.

Vostra sort fou molt crescuda,
quant per gracia especial
foreu de Deu Eternal,
sens macula concebuda;
en Vos no tingué cabuda,
la causa de nostra mort.
...
Per ditxosa sort Senyora,
de la Bona Sort teniu
lo Titol, que possehiu,
y ab que tothom vos adora;
en est Titol se atesora,
tot lo nostre be, é import.
...
Aquest Monastir sagrát,
que per Mare vos venera,
amparaulo, com ho espera
de vostra benignitat;
en Vos sempre ha confiat
tenir amparo, y conort.

En lo instant de nostra mort,
siáu nostre amparo y guia:
Assistiunos nit, y dia,
Verge de la Bona Sort.


Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.

Font: Antoni Prat


Mare de Déu de la Bona Sort, de Vic.
Foto: jeremfer

Antic monestir de Santa Clara on estaven les Dominiques i la Mare de Déu de la Bona Sort.
Va ser destruït el 1936. Es trobava a l'actual plaça de Santa Clara.
Foto i més informació: monestirs.cat


Comentaris