Goigs a la Mare de Déu del Remei. Balneari Blancafort de La Garriga (Vallès Oriental, Barcelona)

GOIGS QUE EN LLOANSA DE N.ª S.ª DEL REMEY, SE CANTAN EN LA CAPELLA DE LA CASA DE BANYS DE'N BLANCAFORT DE LA GARRIGA. (any 1872)

Puix que Deu ab tant d'amor
vos fá del Remey Senyora:
al malalt que vos implora
donéuli, Verge, favor.

De molt llarga malaltía
l'humanitat gemegava,
y ab gran desitx reclamava
lo remey que may venia;
nasquèreu vos, ó Maria,
y ab vos vingué l' Salvador.
...
En exa casa de banys
de Blancafort nomenada,
la gent de salut trencada
vos invoca tots los anys;
y 'l malalt en sos afanys
vos reclama ab gran fervor.
...
Puix ser Mare del Senyor
vos fá del Remey Senyora:
al malalt que vos implora
donéuli, Verge, favor.


Capella actual de l'Hotel-Balneari Blancafort
Foto: bodas.net
Balneari Blancafort de La Garriga

Comentaris