Goigs a la Mare de Déu de la Cabeza. Vila-sana (Pla d'Urgell, Lleida)

GOIGS Á LA REYNA DELS ANGELS MARIA SANTISIMA, EN SA PRODIGIOSA IMATGE QUE SE VENERA EN LO TERME DE UTXAFAVA* BAIX LA INVOCACIÓ DE LA MARE DE DEU DE LA CABEZA.

* Abans de 1930, el poble de Vila-sana es deia Utxafava.


Reyna dels Angels amada,
del Cel, y terra Princesa
ó Verge de la Cabeza,
siau la nostra Advocada.

De Andujar noble Ciutat,
ahont estavau collocada,
volguereu ser trasladada
á est terreno despoblat;
una Duquesa ha estát
lo motiu desta jornada.
...
En lo centro del Urgell,
y Terme de Utxafava,
volguereu ser collocada,
per alegria de aquell,
que ab amor, pietat, y zel
vos te en son cor estampada.
...
Mare la mes exaltada,
y Espill de tota Eurora:
ó Verge de la Cabeza,
siau la nostra Advocada.


Font: bibliogoigs

Ermita de la Mare de Déu de la Cabeza a Vila-sana (abans Utxafava)
Foto: Teresa Bresco Bosch

Foto i més informació: Pobles de Catalunya

Mare de Déu de la Cabeza
Foto: Josep A. Pérez


Comentaris