Goigs a la Mare de Déu de les Espases (o de les Esposes). Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà, Barcelona)

GOIGS NOUS DE NTRA. SRA. DE LES ESPOSES O ESPASES, QUE SE VENERA EN EL TERME DE SANT JULIÀ DE CERDANYOLA, BISBAT DE SOLSONA.


Puig que Déu ens ha donat
a Vos per conçoladora
De les Esposes Senyora
Mireu-nos amb pietat.

Temps enrera nostres avis,
quant tenien el cor trist,
mentres pregaven sos llavis,
miraven la Creu de Crist;
i us hi veien a tothora
amb el cor atravessat.
...
Cerdanyola avans creixía
a vostra ombra maternal
i Guardiola es fa avui día
rel·ligiosa y gran com cal
la Vostra ma guiadora
bons camins l'hi ha senyalat.
...


Santuari de Santa Maria de les Esposes (o de les Espases). Foto: Àngela Llop.

Foto: Herodotptlomeu

Interior de l'ermita
Foto i més informació: Tribuna del Berguedà


Comentaris