Goigs a la Mare de Déu de Coaner. Sant Mateu de Bages (Bages, Barcelona)


De cels y terra aclamada
Reyna sou, preciosa Ester:
Siau la nostra advocada
Verge Santa de Coaner.

Vostre títol especial
de Coaner, riquíssima arca,
assegura a esta comarca
vostre favor maternal;
baix lo amor de mare tal
no temerá a Llucifer.
...
De Salo y Castelltallat,
Torroella y Sant Matheu,
amorosa 'ls precs rebeu
en tota calamitat,
y ningú vos ha invocat,
sens sentir vostre valer.


Font: Antonio Mora Vergés

Agraeixo a l'Agustí Esteve i Orozco de Nájar l'aportació d'aquesta partitura del P. Odiló Ma. Planàs

Imatge extreta del bloc d'Antoni Sàbat Aguilera.GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE COANER PER LA NECESITAT DE L'AIGUA.


Advocada sou mare nostre
Verge Mare de Deu:
De aqueixa gracia vostra
daunos pluja puig podeu.

Retrato sou de aquella,
que en lo Cel está regnant,
y sou figura tan bella
que á tots va enamorant;
y perquè en Vos se mostrá
que podeu lo que voleu.
...
De Coaner vos anomenan
tots los de aquest veynat,
y tanta de fé ab Vos tenen
que sempre ne han confiat.
persó donaunos la mostra
de quant vostres fills voleu.
...
Puig vostre poder demostra
que sou la Mare de Deu:
De aqueixa gracia vostra
daunos pluja puig podeu.Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera

Santuari de la Mare de Déu de Coaner
Foto i més informació: Conèixer Catalunya

Castell de Coaner, molt proper al Santuari. També molt propera hi ha l'església de Sant Julià.
Foto: PCB75

Retaule barroc de Coaner, restaurat el 2012.
Foto: Amics de Coaner


Fotos de la Mare de Déu i més informació: Amics de Coaner.


Comentaris