Goigs a la Mare de Déu de l'Horta. Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell, Lleida)

GOIGS DE ALEGRIA, EN ACCIÓ DE GRACIAS Á NOSTRA SENYORA DE LA HORTA DE YVARS DE URGÉLL.


Mare, que amparau á tots,
Divina Benefactora:
Gracias vos donam, Senyora,
Yvars, y'ls demés Devots.

Gracias vos donam, Senyora,
dels beneficis tan grans,
que Deu per las vostras mans
nos dispensa en tota hora,
essent Vos la intercessora,
que deteniu sos rigors.
...
Vostra Imatge en aquell Olm
per lo Cel allí posada;
molt gentil, y agraciada
patent se mostra á tothom,
y prenent del Horta el nom,
Aygua donau, fruits, y Flors.
...
Puix en concedir favors
sou tant lliberal Patrona;
Gracias vos donám Senyora,
Yvars, y'ls demés Devots.La Mare de Déu de l'Horta en el seu cambril
Foto: Àngela Llop

Altar de la Mare de Déu de l'Horta
Foto i més informació: Pobles de Catalunya

Mare de Déu de l'Horta
Foto: lleidatur.com

Ermita de la Mare de Déu de l'Horta, a Ivars d'Urgell
Foto: Jaume Ignasi Argilés

Festa de la Mare de Déu de l'Horta, a començaments de setembre.
Foto: Bisbat d'Urgell


Comentaris