Goigs a sants Ermenter i Celdoni, màrtirs. Cardona (El Bages, Barcelona)

Els màrtirs sants Celdoni i Ermenter
van ser dos soldats romans del s.III, probablement germans.

Puig Deu vos ha dat poder
En nostras necesitats:
Sant Celdoni, y Hermenter
Siau nostres Advocats.

En la ciutat de Leó,
Per gran ditxa de aquell poble,
De Nona molt santa y noble,
Y Marcelo Centurió;
Teniu la filiació
Dotse sants canonisats.
...
Los de Santander ditxosos
Tenen vostres caps sagrats,
De Sallers foren portats
Molta part dels demes ossos;
A Cardona gloriosos,
Ahont vuy sou venerats.

Logra vostra intercessió
Esta vila de Cardona,
La cual per gloria blassona
De vostra protecció;
Alcansa sens dilació
Tots los favors demanats.
...
Vostre singular poder
A tots deixa consolats:
Sant Celdoni, y Hermenter
Siau nostres Advocats.Els Goigs anteriors amb la lletra actualitzada

Uns altres Goigs a sant Celdoni i sant Ermenter de Cardona...

La festivitat d'aquests sants és el 3 de març

Església de sant Miquel a Cardona

Reliquiari dels sants a Cardona

Reliquiari dels sants Celdoni i Ermenter a Santander

Altar amb les relíquies dels sants a Calahorra

Comentaris