Goigs a la Mare de Déu de la Roca. Mont-roig del Camp (Baix Camp, Tarragona)


Socorreu el qui us invoca
sens tardar, Verge Sagrada;
sigueu la nostra Advocada,
Verge Santa de la Roca.

Roca sou del Cel, tallada
per mans de l'Esperit Sant,
sobre de Mont-roig posada
en aquest temple tan sant;
puix teniu poder bastant
socorreu el qui us invoca.
...
En eixa Roca assentada
us trobaren, Verge Pura,
per nostre bé davallada
d'aquella suprema altura;
ixca de tota tristura
el pecador, que us invoca.

- El Senyor que aixeca de la pols els humils.
- Us ha fet mare feliç del seu poble, oh Maria.

Preguem: Concediu als vostres fidels, que confien en la protecció de la Mare de Déu de la Roca, que per la seva intercessió siguin alliberats de qualsevol mal a la terra i arribin al goig etern del cel. Per Crist, Senyor Nostre. Amén.

o bé, Preguem: Feu, si us plau, o Déu omnipotent, que els vostres fidels que posen la seva joia en el mon i en el patrocini de la Mare de Déu de la Roca, es mantinguin ferms en la Fe i estiguin encesos d'Amor. Per Crist, Senyor Nostre. Amén.

Font: Amadeu Inglés

Font: Amadeu Inglés

Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera.

L'ermita de Sant Ramon sobre la roca. Foto: Àngela Llop.Edició d'uns goigs a la Mare de Déu de la Roca, escrits pel Pare del Cor de Maria mn. Manuel Esqué i Montseny, en una predicació quaresmal.

Des d'aquest tossal altíssim,
on Montroig sempre us invoca,
destreneu-nos vostres gràcies,
Mare de Déu de la Roca.


Un dia birbillejava
en la muntanya un tresor,
i un pastoret que el trobava
ho anunciava amb gran amor.
Quin blancalló en la muntanya
que de temps ens enamora!

En un temps de malancaça
el rei dels alarbs venia
a robar les adornances
i vostra imatge, Maria;
però el genet i sa gentalla
amb sos cavalls es desboquen.

Gemiflora és la muntanya,
que curulla en sa carena,
una gentil filigrana,
que als amors del cel fimbreja,
una ermita que és guardiana
de vostre palau, Senyora.

Com una humil piuladissa
de malalts que gemeguegen,
els ex-vots a vós s'enfilen
d'altres fills que maliquegen;
són com cants de la cardina,
que a vostres peus us entonen.

De joies i benaurances
és un filó aquesta roca,
els millors tresors de gràcies
de totes bandes adolla;
cantarem amb tota ufana
les vostres glòries, Senyora.

Quan la mort, que és sentinella,
truqui a la porta, Maria,
i ens adveri la partença
d'aquest món, feu-nos de guia,
sigueu la nostra defensa
de l'enemic que ensiborna.

La Mare de Déu de la Roca de Mont-roig, en processó en la seva diada del 2008. Cada quatre anys es fa una festa extraordinària i es baixa de l'ermita a la parròquia, en processó solemne, per a presidir la novena que es fa els nou dies anteriors al 8 de setembre i retornar-la aquell dia en processó a la seva ermita.

Interior de l'ermita de la Roca de Mont-roig
Foto Rafael Saludes Rams

Ermita de la Roca de Mont-roig
Més informació de l'ermita i l'advocació de la Mare de Déu

La primitiva imatge del s. XIII va ser cremada al 1936 i al 1940 es va fer esculpir una fidel còpia de l'antiga, la qual va ser robada al 1979. L'actual és de fusta i obra dels artistes Francesc Javaloy i Bru Gallart.

La Mare de Déu de la Roca va ser coronada solemnement el 7 de setembre de l'any 1989, per l'arquebisbe Ramon Torrella

La festa principal de l'ermita és el 8 de setembre, precedida de molts actes preparatius a la parròquia de Mont-roig.

Nota històrica de la Mare de Déu de la Roca (Joan Ivern)

Harmonització feta per Antoni Bru i Borràs de la música popular dels goigs


Comentaris