Goigs a la Mare de Déu de la Pineda. Vila-seca (Tarragonès, Tarragona)


Vostres goigs devotament
direm, puix ningú ens ho veda:
Patrona de la Pineda,
ajudeu-nos promptament.

En el camp de Tarragona
vostra casa està plantada,
on hi sou reverenciada
com la devoció pregona,
la qual és la més corrent
i la més rica moneda.
...
La vila de Vila-seca,
en totes ses afliccions,
com a Mare i sa Patrona
us visita amb processons.
Concediu-nos igualment
aigua i fruit per meravella.
...
Guardeu, celestial Senyora,
els vostres devots, de mal,
i assistiu-los puntual
ara i en qualsevol hora;
doneu els eterns contents
als fills d'aquesta Vereda.

Guardeu-nos contínuament
del dimoni, que ens enreda.
Verge i Santa de Pineda,
mireu-nos benignament.


Font: Associació d'Estudis Torellonencs

Retaule de la Mare de Déu de la Pineda. Foto: Maki.

Ermita de la Mare de Déu de la Pineda. A dos quilòmetres del nucli de Vila-seca, en la carretera de Tarragona a Salou. L'aplec es celebra el dilluns de Pàsqua

Mare de Déu de la Pineda, de Vila-seca, molt invocada per la gent del mar. La imatge és del s. XIV-XV, un baix relleu de pedra i d'estil gòtic local. El conjunt fa només 27 centímetres d'alçària.

Festa Quinquennal de la Portada de la Mare de Déu de La Pineda a l'església parroquial de Sant Esteve de Vila-seca. Foto: Pere Ferré. Any 2013.


Comentaris