Cants catequístics: Cant del dia de festa

Cants catequístics del 1933

—¡Dia d'alegria,— dia del Senyor!
que la iglésia s'ompli —tota de claror—

¡Oïm Missa recollida,
que Jesús és a l'altar!
Si la Missa és ben oïda
el bon Déu hi sol parlar.

¡Que'l repòs que Déu ens mana
siga bo de disfrutâ!
¡Que als treballs de la setmana
Déu hi posi avui la mà!

El diumenge fem memòria
dels pobrets que al món hi ha;
el qui vulgui entrâ a la glòria
que's parteixi amb ells el pa;

que'l dia feinê ens separa,
prô el diumenge ens fa germans;
¡com més prop tenim el Pare
més sabem dar-nos les mans!

—¡Dia d'alegria,— dia del Senyor!
que la iglésia s'ompli —tota de claror—Comentaris