Cants catequístics: Cant contra la blasfèmia

Creu de terme a Jorba
Retall d'una foto d'Àngela Llop
— ¡Calla, boca impia
del blasfemador!
¡Sempre alabat sia
Déu Nostre Senyor! —

Home que renegues,
oh llengua de fel,
tu mateix te pegues
quan escups al cel.

A la mà que't dóna
lo millor que tens,
¡ a la mà divina
tu hi claves les dents!

Catalunya, terra
de santa llavor,
si un fill teu blasfema
¡nega-li l'amor!

— ¡Calla, boca impia
del blasfemador!
¡Sempre alabat sia
Déu Nostre Senyor! —Autors del llibret on hi ha aquest cant (any 1933)

Comentaris