Goigs a la Mare de Déu de Planès. Planès (Alta Cerdanya, Conflent, França)


Puig vos sou lo nort que'ns guia
En aquest mon tant revés:
Socorreunos en tot dia
Verge Santa de Planès.
...
Ab campana vos trobaren
Caldereta y una creu,
Com encara vuy se veu
Al temple queus dedicaren,
Desde ahont, dolsa Maria,
Assistiu quius honra mes.
...
Verdadera medicina
Als febrosos Vos donau,
De repente los curau,
Si ab devoció fina
En vostra santa Capella
Vos visitan tot exprés.
...
Alcansaunos abundosa
Pluja en temps de sequedat,
Y guardáu de tempestat
Esta serra tant fragosa;
En treballs ó malaltias
No'ns dexéu de fer mercés.

¡O Santissima Maria!
Puig lo Fill no'us nega res:
Socorreunos en tot dia
Verge Santa de Planès.


Imatge de la Mare de Déu de Planès, extreta del blog d'Antoni Sàbat Aguilera.

Església de santa Maria de Planès
Foto de Jesus Cano Sanchez


Comentaris