Goigs a la Immaculada (la Puríssima), en motiu de la definició del Dogma

La Immaculada Concepció
La definició dogmàtica va ser l'any 1854

Sols perque un Deu eternal
A Vos per Mare volia,
Concebuda sou, Maria,
Sens pecat original.

Vos sens dubte sou Aquella
Que ns' portá lo gran consol,
Verge pura mes que l' sol
Y brillant com clara estrella;
Vos sou l'alta maravella
Que es cantada sens igual.
Concebuda sou...
...
Per mil cors que ab gran plaher
Per tot cantan y ab porfia:
"Que es sens mácula Maria
Desde que comensá á ser"
Y ab respecte verdader
D'ells la aclaman principal.
Concebuda sou..

Per axó plens de fervor
Vuy tambe vostra hermosura
Cantám tots, ó Verge pura,
Aclamantvos rich tresor,
Que mereix constant amor
Fins del Pare celestial.
Concebuda sou...
...
Repetim ab goig igual
En aquest solemne dia:
Concebuda sou, Maria,
Sens pecat original.

Goigs publicats en motiu de la definició dogmàtica del 1854


Comentaris