Goigs a sant Jordi

Sant Jordi
Puix en nostre Principat
lo unich Patró sou vos:
siau lo nostre advocat
Jordi martyr gloriós.

Cavaller sou elegit
de llinatge d valor,
com demostrà vostre pit
devant del Emperador;
que à tots los faels ab rigor
destinava mort atrós.

Vençut un dragó terrestre
al infernal envestiu,
y per pelear mes destre
la vostra vida aborriu:
la riqueza repartiu
entre pobres amorós.
...
A vostres peus arrib+a
sa muller la Emperatris
à Jesus Deu adorà
ab cor contrit, y macis:
com lo Tirà tal sentis
manà degollarla ab vos.

Puix en lo Cel sou pujat
à gozar lo etern repòs,
favoriu est Principat
Jordi martyr gloriós.
Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera


Comentaris