Goigs a Santa Maria de Terrassa. Sant Pere de Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona)

En la vostra protecció
Tot Sant Pere se gloría:
Sóu nostra consolació,
Molt pura Verge María.
...
En sa capella tothom,
Desde aquella antigüetat
Que era d'Egara ciutat,
Invocant lo seu sant Nom,
Experimenta que al consol
Es ella lo camí y guia.
...
En fortas tribulacions
Aquest poble se ha trobat:
No obstant ell ha prosperat
Per las vostras proteccions;
Per axó devot implora
Vostre amparo nit y dia.
...
Ni son carinyós amor
De Mare aquí se limita,
Antes al seu Fill imita,
Consolant tot viador,
Que ab confiansa y fervor
A ella la pren per guia.

Perque ab molta devoció
Aquest poble en Vos confia:
Sóu nostra consolació,
Molt pura Verge Maria.


Santa Maria de Terrassa

Santa Maria de Terrassa al Camí dels Degotalls de Montserrat
Foto: Josep Maria

Comentaris