dissabte, 16 de juny de 2012

Goigs a l'Immaculat Cor de Maria

Cor puríssim de Maria

Ja que enriquiu de favors
Al devot que en Vos confia:
Cor puríssim de María,
Socorreu als pecadors.

Vos sóu, ó Mare divina!
Del mon la corredemptora,
Dels sigles restauradora
Y de salut rica mina:
Siau, donchs, la medicina
De tants prevaricadors.

Del perdut sóu mort y guia,
Ancora del naufragant;
Trova en Vos lo navegant
Port tranquil de la alegría:
Sense Vos, ¡ay! ¿qué seria
Del mon ple de tants errors?
...
Recordáus, font de salut,
Que jamay ningú ha ohit,
Sen torne desfavorit
Qui á vostre amparo acut;
Defensaunos ab lo escut;
De aqueix Cor centro de amors.

Per aquell gran sentiment
Que á vostre Cor oprimí,
Quant lo bon Jesus morí
Víctima de amor ardent,
Séntia fins lo impenitent
De la culpa los horrors.
...
Grechs, jueus, mahometans,
Incrèduls, gentils, sectaris,
Feu que deixant sos desvaris,
Vingan á ser bons cristians;
¡Ab quin goig com á germans
Cantariam junts á Cors!

De vida encontra l's tresors
Qui'us invoca cada dia:
Cor puríssim de Maria,
Socorreu als pecadors.


Edició d'aquests Goigs escrits per sant Antoni Maria Claret, feta en motiu del bicentenari del naixement del sant (any 2007)

1 comentari: