Jesús infant, de Joan Maragall

Oh Jesús de ma infantesa!
Oh petit Nostre Senyor!
Bon Jesuset de les panses i figues,
i nous i olives i mel i mató!
Que alegre es torna la nit de desembre!
Quina alegria d'infants i pastors!
Tot timbaleja, tot cascabelleja,
tot se trontolla al vaivé d'un bressol...
"Què n'hi darem an el Noi de la Mare?
Què n'hi darem que li sàpiga bo?"


Pessebre de Pedralbes. 2011

Comentaris