Goigs a Sant Aleix

Sant Aleix sota l'escala
Més informació de sant Aleix

Vostra gran humilitat
Vos ha fet del cel hereu;
Aleix benaventurat
Per nosaltres advoqueu.
...
Junt á la porta del temple
Les almoynes demanaveu
Y á tothom edificaveu
Ab lo vostre bon eczemple:
Un bon prevere ha observat
Que sou temorós de Deu.
...
Lo criat tot mal content
Un lloch escur vos senyala
Dessota la gran escala,
Tractantvos molt durament:
Disset anys aquí heu passat
Fentne penitencia greu.
...
Dels grans fets de vostra vida
Tothom conserva memoria,
Vostra portentosa historia
Es popular y llegida:
Alcançau l'Eternitat
Als molts devots que conteu.


Monument a sant Aleix (amb l'escala)
a l'església de sant Bonifaci i sant Aleix (Roma)

Sant Aleix, a l'església de sant Joan de Valls (Alt Camp)

Comentaris