Goigs a l'Assumpció de la Mare de Déu. Catedral de Girona (Gironès, Girona).

L'Assumpció de la Mare de Déu
Titular de la Catedral
Més informació d'aquesta festa
per Pep Vila (UdG)
Deu-nos goig en tota pena
i allunyeu-nos tot mal greu,
vós que de gràcia plena
sou, Verge i Mare de Déu.

Llum del sol que resplendia
vesta us era i ric mantell,
i la lluna fou, Maria,
dels peus vostres l'escambell.
Guia ens sou clara i serena
en tot tràngol i en tot freu,
vós que de gràcia plena
sou, Verge i Mare de Déu.
...
La Catedral de Girona,
quan pugeu al paradís,
us honra i us diu Patrona.
I el bisbat de sant Narcís
per vós avui s'enllumena,
dels vostres favors coben
vós que de gràcia plena
sou, Verge i Mare de Déu.


Llit de la Mare de Déu, davant del qual es canta la Salve
el dia de l'Assumpció de la Mare de Déu
En la Capella de l'Esperança. Lluís Bonifaç (1775)
Catedral de Girona (Gironès, Girona)

Sant Feliu i la Catedral de Girona des de La Devesa. Foto: Josep Maria.

Girona amb la Catedral en primer terme des de la Torre Suchet. Foto: Josep Maria.

Comentaris