Oració per la Santa Església i pels sacerdots (de Faustina Kowalska)


Oh Jesús meu, us prego per tota l'Església:
concediu-li l'amor i la llum del vostre Esperit
i doneu poder a les paraules dels sacerdots
perquè els cors endurits
s'ablaneixin i tornin a vós, Senyor.

Senyor, doneu-nos sacerdots sants;
Vós mateix conserveu-los en la santedat.
Oh Diví i Summe Sacerdot,
que el poder de la vostra misericòrdia
els acompanyi arreu
i els protegeixi de les trampes i paranys del dimoni,
que s'estan estenent incessantment per les ànimes dels sacerdots.

Que el poder de la vostra misericòrdia,
oh Senyor, destrueixi i faci fracassar
tot allò que pugui entelar la santedat dels sacerdots,
ja que vós ho podeu tot.

Oh estimadíssim Jesús meu,
us prego pel triomf de l'Església,
per la benedicció per al Sant Pare i per a tot el clergat,
per la gràcia de la conversió dels pecadors empedreïts.

Us demano, Jesús,
una benedicció especial i llum per als sacerdots.
davant els quals em confessaré durant tota la meva vida.

Oració extreta de la "Carta als sacerdots" de la Congregació per al Clergat en motiu de la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, el 15 de juny de 2012.


Comentaris