Goigs a santa Caterina d'Alexandria

GOIGS DE LA PRUDENTISSIMA VERGE, Y MARTYR SANTA CATHARINA. Any 1702.

Santa Caterina d'Alexandria

Vostra vida, y perfet cor
cantem ab gracia divina,
Verge, y Martir Catharina
sempre guiaunos al Senyor.

Alexandria hos donà ser,
y vostres Pares sanch Real,
Deu vos dotà molt cabal
per divinament saber,
que tenint la edat en flor
feu gran fruyt vostra doctrina.
...
Per mans de Angels fou guardat
vostre cos per gran hazaña,
y per ells en la montaña
de Sinaì fonch aportàt
hont ab singular amor
vostre llum tans ilumina.

Puix que Deu per vostre amor
à vostres devots se inclina,
Verge, y Martir Catharina
sempre guiaunos al Senyor.

Font: Biblioteca de Catalunya


Comentaris