Goigs als Quatre Sants Màrtirs de Girona: Germà, Just, Paulí i Sici.

GOIGS EN LLAHOR DELS GLORIOSOS QUATRE SANTS MARTYRS JUST, PAULÍ, ASSICI Y GERMÁ: QUAL FESTA SE CELEBRA ELS 18 DE JUNY*. COMPOSTS PEL CELEBRAT DR. FRANCESCH VICENS GARCIA RECTOR DE VALLFOGONA. Any 1871.
*Actualment es celebren el 2 de juny.

Relleu del segle XV, a la Plaça del Vi de Girona,
amb els Quatre Sants Màrtirs de Girona.

Martyrs, puix vostra virtut
Tant pot ab Deu soberá,
Pregau per nostra salut
Just, Paulí, Assici y Germá.
...
Foreu iguals en la fé,
Bè, com fills de dos germans
Y per ser grans cristians
Sempre en vosaltres cresqué;
En la Pera y Corsá
Resplandi llur gran virtut.
...
Gerona será ditxosa
Y per lo mon celebrada
Sols perqué va ser regada
Ab vostra sanch preciosa:
La Bisbal també ho será
Puix que tal part l'hi ha cabut.

Puix lo Rey del cel vos fá
Participants de la gloria
Teniunos en la memoria
Just, Pauli, Assici y Germá.


Arqueta del s. XIV a la Catedral de Girona dels Quatres Sants Màrtirs de Girona

Parròquia de sant Isidor de La Pera, on es veneren aquests sants.
Segons la tradició aquests màrtirs van néixer a La Pera i van morir a Girona (Gironès, Girona)


Comentaris