Goigs a la Mare de Déu Immaculada. Mas La Moretona de Moià (Moianès, Barcelona).

GOIGS EN LLAHOR DE MARÍA INMACULADA QUE'S CANTAN EN LA CAPELLA DEL MAS LA-MORATONA DE MOYÁ, BISBAT DE VICH.

La Immaculada Concepció

Puix sou la nostra Patrona
Inmaculada María:
Assistiunos nit y dia,
Estel de la Moratona.

Quan ab Vos los mons formava
(dels que'us en va fer Regina),
l'Omnipotencia Divina,
"Tota hermosa" ja'us cantava.
En la terra y cel ressona
encar'eix cant d'alegria.
...
Segui, donchs, Reyna adorada,
divins favors dispensantne,
y al mateix temps amparantne
á tota aqueixa encontrada.
Fins que al cel, ¡gentil Madona!
poguem fervos companyía.

Font: Biblioteca de Catalunya

Mas La Moretona de Moià on hi ha dues capelles de la Puríssima: l'antiga, del segle XVIII, i la moderna, modernista, de la primera part del segle XX.
Foto: Kippelboy

Foto antiga de la capella antiga.
Foto: Arxiu Gavin de les Avellanes,
publicada al bloc de l'Antonio Mora Vergés.

Foto antiga de la capella nova modernista.
Foto: Arxiu Gavin de les Avellanes,
publicada al bloc de l'Antonio Mora Vergés.


Comentaris