Goigs a la Santíssima Trinitat. Bellpuig (Urgell, Lleida).

GOIGS DE LA SANTISSIMA TRINITAT DE BELLPUIG

La Santíssima Trinitat

En lo Cel sou assentada,
Amb immensa magestat,
Ajudau els qui us reclamen,
Santíssima Trinitat.

Vostre Ser és infinit,
L'existència sens fi;
Lo voler és tot diví,
I lo poder sens límit
En tres persones constituït
Sense cap diversitat.
...
En la iglésia de Bellpuig
Vostre altar és situat;
En vostra festivitat,
Molt gran poble allí acut:
Molts hi han trobat salut
En la llur enfermetat.
...
Puix per tot, vostra bondat
Experimenta qui us ama,
Ajudau als qui us reclamen,
Santíssima Trinitat.


Església parroquial de Sant Nicolau de Bellpuig
Foto: Enfo

Comentaris