Goigs a l'apòstol sant Andreu. Sant Andreu de la Vola, a Sant Pere de Torelló (Osona, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÒS SANT ANDREU APOSTOL, PATRÓ DE LA BOLA.

Sant Andreu

Puix, que à son Apostolat
vos cridá lo Fill de Deu,
siaunos sempre Advocat
ò gloriós Sant Andréu.

Vos primér exercitareu
l'Ofici de Pescador,
y també vos allistareu
Dexeble del Precursor:
després Nostre Redemptór
vos elegí Apostol séu.
...
Per Patró Vos venerám
tots los de aquesta Parroquia
feu que la Pedra no hi toquia,
ni siám ferits del Llamp;
y que la Creu, que portám
sia per amór de Deu.

En tota necessitat
suplicám, que'ns ajudeu:
siaunos sempre Advocat
ò gloriós Sant Andréu.

Font: Antoni Prat i Puig

Uns altres GOIGS a Sant Andreu de la Vola

Església parroquial de Sant Andreu de la Vola.
Foto i més informació: Antoni Prat i Puig.


Comentaris