Goigs al beat Ponç de Planella. Moià (Moianès, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS MARTIR SANT* PONS DE PLANELLA, DE PLANEDIS, RELIGIÓS DOMINICO, PRIMER INQUISIDOR EN LO PRINCIPAT DE CATALUNYA, LO COS DEL CUAL VENERA LA CATEDRAL DE URGELL, Y SAS IMATGES LA VILA DE MOYÁ.
*No ha estat beatificat formalment.

Imatge del beat Ponç de Planella a la façana de l'església de Moià.
Es celebra el 24 de maig. 
Retall d'una foto d'Enfo.

De la fé gran defensor
contra lo heretge malvat:
Pregáu per est Principat
Pons de Planella al Senyor.

La il·lustre y real Moyá
fóu vostra patria ditxosa,
Planella, casa famosa,
ab vos sa gloria aumentá;
una y altre gran honor
ab tal fill han alcansat.
...
També devota Moyá
en sa iglesia parroquial
y en Sant Sebastiá lleal
vostra imátge col·locá,
esperant lograr favor
de vos són fill estimat.
...

Font: Àlex Mur Creus

Portalada de l'església de Moià
Foto: joan ggk

Església parroquial de Santa Maria de Moià
Foto: Maria Rosa Ferre


Comentaris