Goigs al beat Pere de la Cadireta. Moià (Moianès, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS SANT* PERE DE LA CADIRETA, MÁRTIR, DE LA ORDE DE PREDICADORS, FILL DE LA REAL VILA DE MOYÁ. SA FESTA EN LO DIA 19 DE JULIOL.
*Formalment no ha estat beatificat. Venerat amb culte local a la Seu d'Urgell i a Moià. Venerat com a sant al Moianès. 

Puig contra l' vici y error
combatéreu fort atleta:
Pere de la Cadireta
siáu nostre intercessor.

En Moyà vila real
en lo sigle tretsé nat,
fóreu per lo cel dotat
d'un talent especial;
de la gracia baptismal
conserváreu lo candor.
...
Y á Moyá ab Pons de Planella,
puig de ella sóu dignes fills,
deslliuréu de tots perills,
ja que, ab sa Patrona bella,
los dos venerats en ella
sóu ab devoció y amor.

Mártir sant inquisidor
puig gosáu gloria completa:
Pere de la Cadireta
siáu nostre intercessor.

Font: Àlex Mur Creus

En 1273 va fundar el convent dominic de la Seu d'Urgell, del qual va ser prior, i des d'on va dirigir la lluita contra l'heretgia a la regió. Va morir màrtir, en circumstàncies poc clares, lapidat per un grup d'heretges en 1277 o 1279, juntament amb el seu company Ponç de Planella.

Comentaris