Goigs als sants màrtirs Víctor i Candi. Sant Vicenç de Castellet (Bages, Barcelona).

GOIGS DELS GLORIOSOS SANTS MARTIRS VICTOR Y CANDI QUE SE VENERAN EN LA IGLESIA DE ST. VICENS DE CASTELLET, BISBAT DE VICH. Any 1846.

Els màrtirs sants Víctor i Candi

Puig vostres fets son grandiosos
Sants gloriosos:
deslliuraunos de tot mal
devant de Deu eternal.

Ja desde vostre naixensa
ab evidencia
teniu de Deu tanta virtut,
y de vostre juventut
gran ciencia;
tambe es probat y sabut
que en lo Cel estau gososos.

Victor y Candi famosos
molt gososos,
juntament ab sos companys
nos deslliurau de grans danys
cuidadosos;
aço se veu tots los anys
demostranvos portentosos.
...
Comentaris