Goigs al bisbe sant Remigi

GOIGS EN LLAHOR DE SANT REMIGI, ARQUEBISBE DE REIMS. QUAL FESTA CELEBRA LA ESGLESIA EN LO DIA 1er DE OCTUBRE*. COMPOSTS PER UN ESTUDIANT DE TEOLOGIA.
*Actualment el 13 de gener o bé el 15 de gener (França).

Sant Remigi de Reims

Puix que foreu gran prodigi
De sabiesa y santedat:
Gloriós bisbe Sant Remigi
Sigueu lo nostre advocat.

¡Oh Fransa be 't pots gosar
De tenir tant noble fill!
De totes virtuts espill,
Prelat sabi y eczemplar:
Ell fou qui á cap va portar
Lo succés mes celebrat.
...
Després de vida tant bona
Tenint noranta sis anys,
Aquesta terra d'afanys
Vostra esperit abandona:
Y ara cenyiu la corona
Allá en l'immortalitat.


Sant Remigi batejant a Clodoveu.
Pintura de ca. 1500, del Mestre de Saint-Gilles.


Comentaris