Goigs a l'abat sant Bertí

GOIGS DEL GLORIÓS ABAT SANT BERTÍ, LA FESTA DEL QUAL SE CELEBRA EN LO DIA 5 DE SETEMBRE.

Sant Bertí de Sithiu, abat de Saint-Omer

Puig de gracias rich caudal
lo Senyor vos concedí:
Conduhíunos Sant Bertí
á la patria celestial.

En l'alt Rhin cerca Constancia
nasquéreu en l'opulencia,
minyonet vostra prudencia,
del mon vehént l'inconstancia,
ab esperit mólt cabal
sos falsos plers aborrí.
...
Per vostr' intercessió
molts miracles se han obrat,
y de tota enfermedat,
si ab entera devoció
vos invocan, puntual
curau vos metge diví.

Font: bibliogoigs


Comentaris