Cobles a sant Felip màrtir

COBLES DEL GLORIOS MARTYR S. PHELIP, DE QUI LA ESGLESIA FA REMEMBRANÇA LO DIE TRETZE DE SETEMBRE. PART DE LAS RELIQUIAS DEL DIT SANT SE VENERAN EN LA REYAL CAPELLA DEL PALAU DE LA MAJESTAT CATHOLICA DE NOSTRON REY DON PHELIP QUART.

Sant Felip màrtir
Tenia un alt càrrec a l'administració romana en temps de l'emperador Còmmode. A Alexandria i a través de la seva filla Eugènia va conèixer i abraçar la fe cristiana. Va morir màrtir per no voler deixar les seves creences. Les seves restes van ser enterrades a Nitra (Egipte) i amb el temps van ser traslladades a Roma. Per desig exprés del Papa Urbà VIII aquestes relíquies i d'altres màrtirs van ser entregades al trinitari Juan de Llanes, que per honorar al rei Felip IV li va donar les de sant Felip perquè fossin depositades a la Capella del Palau Reial de Madrid.

De vostre imatge al entorn
cantarem ab cor feel:
Sant Phelip, feu que algun jorn
Pugam veureus tots al Cel.

No pot del modo degut
Vostra vida esser llohada
Vida per Deu coronada
Spíll de tota virtut;
Desque á la fé us convertireu
Del vici no's hi veu tel.
...
En l'oratori portades
De nostre Rey Phelip Quart
De vostres reliquies part
Son alli molt venerades;
D'ell y de la Reyna ensemps
Sou invocat ab gran zel.

Font: bibliogoigs

Edició del 1624 a Girona.
Font: Agustí Esteve i Orozco de Nájar.


Comentaris