Himne a la Mare de Déu del Bon Consell. Igualada (Anoia, Barcelona).

HIMNE A LA MARE DE DÉU DEL BON CONSELL QUE ES CANTA AL SEMINARI SERÀFIC DE F. F. CAPUTXINS D'IGUALADA. LA SEVA FESTA: EL DIA 26 D'ABRIL.


A Vós, María, s'encomana
així l'infant com el donzell;
a Vós, Regina sobirana
de nostra Escola franciscana,
Mare de Déu del Bon Consell.

Com aucells que de bona hora
van cercant un arrecer,
de l'ermás a vora vora
ja ens atrau un esbarzer,
esbarzer ornat d'espines,
mes florit de roses fines
com no en brosta cap roser.

Sant Francesc ens hi somreia
tot ferit de peus i mans;
les paraules que ell ens deia,
no semblaven mots humans...
Sant Francesc, qui és nostre Pare,
qui ens governa i ens empara,
ens uní per ser germans.

Som germans en l'harmonia
d'una dolça germanor,
cap al cel farem la via
sens fatiga ni tristor.
Les asprors de penitència
ens embaumen d'una essència
que és l'essència de l'amor.

Oh Patrona d'eixa escola,
Verge i Mare divinal!
de l'esbart d'aucells qué hi vola
feu-ne un cor angelical;
feu florir llurs esperances
de cantar vostres lloances
dins un himne perennal!

Himne escrit per Maria Antònia Salvà i musicat per mn. Lluís Romeu l'any 1915. Editats l'any 1947.

Església i convent dels Caputxins d'Igualada
Foto: Jordi Ferrer

Interior de l'església dels PP. Caputxins
Foto: Jordi Ferrer


Comentaris