Goigs a sant Jeroni Emilià. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS S. GERONI EMILIANO, QUE SE CANTAN Á LA SUA DEVOTA IMATGE, VENERADA EN LA IGLESIA DEL HOSPITAL DELS INFANTS ORFENS DE BARCELONA.

Sant Jeroni Emilià
Convertit als vint-i-cinc anys, el patrici venecià Jeroni Miani -dit també Emiliani- (1486-1537) consagrà la seva vida al servei dels desvalguts i dels marginats, per als quals fundà la Companyia dels servents dels pobres. Morí de la pesta.

De la Italia hermosa flor,
dels Orfens para aclamát;
siáu Geroni invocát
nostre amparo y protector.

Venecia illustre solar
proporciona á vostre orient,
la gracia ab nou increment
lo acaba mes de illustrar:
desde noy á la pietát
en vos creixia lo amor.
...
Entre los molts Hospitals,
que la caritát pregona,
lo de Orfens de Barcelona
cultos os dona especials:
sia per ells vinculát
son progrés en vostre amor.

Admirable Fundador,
dels Orfens pare aclamát;
siáu Geroni invocát
nostre amparo y protector.

Font: bibliogoigs


La Capella dels Infants Orfes de Barcelona.
Foto: Pere López.


Comentaris