Goigs a sant Valentí, advocat dels enamorats.

GOIGS A LLAOR DE SANT VALENTÍ ADVOCAT DELS ENAMORATS. LA SEVA FESTA: 14 DE FEBRER.

El màrtir sant Valentí
Viquipèdia. Diu la llegenda que era un metge romà que es va fer sacerdot i que casava els soldats, tot i que això estava prohibit per l'emperador Claudi II, qui considerava incompatible la carrera de les armes amb la familiar. L'emperador, llavors, n'ordenà l'execució: fou colpejat amb pals i pedres i, finalment decapitat entre el 269 i el 273, fora de les muralles, a la vora de la via Flamínia.

Perquè als cors dau esperança
quan estan enamorats,
Valentí, fent-vos lloança,
aquests goigs siguin cantats.

Si pel món novelles vides
fan camí per terra i mar,
les fareu Vós més junyides
en parar la nova llar.
Quan el nou viure s'atansa
dels que volen ser casats.
...
Si guaríeu de ceguesa,
aclariu l'enteniment
dels qui en temps de jovenesa
se'n van vers el sagrament.
Quan l'amor ells van jurar-se,
sent per Vós ben emparats.
...Comentaris