Goigs a sant Benet de Palerm

GOIGS EN LLAHOR DE SANT BENET DE PALERM, RELIGIÓS DEL PRECLARÍSSIM ORDE DEL P. SANT FRANCESCH. QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLESIA EN LO DIA 3 D'ABRIL*. COMPOSTS PER A.C. Any 1870.
*Actualment el 4 d'abril.

Sant Benet de Sant Fratello, Benet de Palerm o el Sant Negre.
Germà llec franciscà sicilià d'origen africà (s. XVI)

Com valerós fill vos canta
de Francesch l'Orde sagrat,
donáunos, Benet, la santa
de Deu temorositat.

Pares moros vos tenguéreu,
mes católichs, cosa estranya,
per los quals vos meresquéreu
saber bé tot lo qu' entranya
la doctrina, que ab sa sanya
persegueix l'impietat.

Per Sant Negre vos conexen
com venint d' Etiopía,
mes les llums que despedexen
vostres virtuts, l'alegría
dissipeu de la heretgía,
sa malicia y terquetat.
...

Font: bibliogoigs


Comentaris