Goigs al beat Ambròs de Siena

GOIGS DEL GLORIÓS SANT* AMBROS DE SENA CONFESSOR, DE LA ORDE DE PREDICADORS. SA FESTA EN 20 DE MARS.
*fou beatificat el 1443.

De Pares Predicadors
puig sòu llum clara y serena:
Gloriós Sant Ambros de Sena
ohiu los nostres clamors.

Un monstruo en naturalesa
nasquéreu Vos en lo mon,
en afront de la noblesa
de que vostres pares son:
cara estrafeta y morena
que veureus causaba horrors.
...
Molts prodigis Vos obráu
curant de varias maluras,
las parteras llibertàu
de dolors, y á las criaturas
de escarlatina refrena
vostre poder los rigors.

En qualsevol mal ó pena
si imploram vostres favors:
Gloriós San Ambros de Sena
ohiu los nostres clamors.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera


Comentaris