Goigs a l'Assumpció de la Mare de Déu. Camprodon (Ripollès, Girona).

GOIGS DE NTRA. SENYORA DE LA ASSUMPCIÓ PATRONA DE CAMPRODON. Any 1924.

La Mare de Déu Assumpta a l'església de Santa Maria de Camprodon

Ja que vos venim a honrar
En Imatge tan preciosa;
Nostres prechs tota amorosa
Vullau, María, Escoltar.

A l'esfors del diví amor
Que vostre cor encenía,
Arribà el gloriós dia
Que, sens pena ni dolor,
Lo tribut os feu pagar
A la mort per Vos ditxosa.
...
Puix que tant rich valiment
Possehiu, o Verge Santa,
A Camprodon que vos canta
Per Patrona gratament
Dignau's propícia mirar
Quan vos diu amb veu piadosa.

Ja que davant vostre altar
Vuy humil tothom se posa;
Nostres prechs tota amorosa
Vullau, María, Escoltar.


Església de Santa Maria de Camprodon
Foto: Enfo

Interior. Foto: Bertrand GRONDIN.


Comentaris