Goigs a sant Isidre. Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS SANT ISIDRO LLAURADOR QUE ES VENERA EN LA SEVA IGLESIA PARROQUIAL DE LA VILA DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA. BISBAT DE BARCELONA*.
*Actualment és del Bisbat de Terrassa.

Puix que sempre sou estat
de Pagesos gran honor,
guardaunos sempre de mal
Sant Isidro Llaurador.

Madrid Mare de Reys grans
en nostra Patria famosa,
sentho vostra, mes ditxosa
que per serho de Reys tants;
humilla á vostres peus sants
la corona y cetro de or.
...
De Pagesos, y Casats
gloria sou, y honra gran,
dos subjectes mes amats
en lo món nos trobarán;
ó que amor tan conjugal
conserváreu sens rencor.

Puix estau ja col·locat
en lo Cel amb gran honor,
guardaunos sempre de mal
Sant Isidro Llaurador.


Església de Santa Maria de Palautordera, amb el Montseny al fons.
Foto: Marc Pou

Foto: Jose Manuel Alvarez Martinez.


Comentaris