Goigs a sant Romà màrtir. Patró de Lloret de Mar (La Selva, Girona).

GOIGS EN ALABANÇA DEL GLORIOS MARTIR SANT ROMÁ, PATRO, Y TUTELAR, DE LA VILA, Y TERME DE LLORET BISBAT DE GERONA; QUE SE VENERA, LO DIE 18 DE NOVEMBRE, EN SA PARROQUIAL IGLESIA.

Sant Romà de Cesarea o d'Antioquia, màrtir a Antioquia. Es celebra el 18 de novembre. Els goigs diuen que el martiri va ser a Roma, possiblement per una confusió amb sant Romà l'Ostiari.

Puig, que ab tanta reverencia,
Implorám vostre favor:
Alcançaunos del Senyor
Romà Martir la Clemencia.

Vostre Martiri sagrat
Sobre antiguas Historias,
Nos diuhen, estas Memorias,
Quels Antichs, nos han deixat;
Desdels quals, habéu mostrat,
Quant nos pot, vostra presencia.
...
Es de Lloret gran resguart
La vostre Reliquia santa,
Ningun Poder, Nos espanta,
ab tant lustrós Baluart;
Per Mar, y Terra, Nos guart
Contra tota violencia.

Al Navegant, que anciós,
Está suspirant lo Port,
Siauli Vos, guia, y Nort,
Quant lo Mar, es furiós;
De tot fracás escabros,
Deslliuril, Vostre assistencia.


Interior de l'església de Sant Romà de Lloret de Mar.
Foto: Alberto-g-rovi.

Comentaris