Goigs a sant Bru. Valldemossa (Mallorca).

GOIGS A LLAOR DE SANT BRU QUE ES VENERA A LA CARTOIXA DE VALLDEMOSSA (MALLORCA).
Any 1984 en commemoració del IX Centenari de la fundació de l'Orde dels Cartoixans (1084-1984).

Sant Bru. Monjo i fundador de l'Orde de la Cartoixa.
Imatge a la Cartoixa de Valldemosa. Foto: Monestirs Puntcat.

Patriarca i fundador,
lliberau-nos de la intriga,
oh Sant Bru, Sant Protector,
dau-nos sempre amb abundor
bell coratge i pau amiga.

Com la flor que al bes del vent
tremoleja i s'esbadella,
veis, miraculosament,
a Colònia llum novella,
més la llum del Redemptor
us arbora i us fumiga.
...
A l'any mil vuitanta quatre
essent Papa Gori Octau
pels estralls del món combatre
al desert feis vostre cau.
Místic temple, gorg d'amor
bell redòs que en el cel col·liga.
...


Edició dels goigs d'Antoni Sàbat Aguilera. Font: bibliogoigs.

La Cartoixa de Valldemossa.
Foto i més informació: Monestirs Puntcat.


Comentaris