Goigs a sant Nicolau, copatró de Calella (Maresme, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE SANT NICOLAU COPATRÓ DE LA PARROQUIA DE CALELLA. Any 1974.

Sant Nicolau sobre el portal de l'església de Calella.
Foto: alberto-g-rovi.

De l'Església de Calella,
al damunt del portal gran,
guardeu-nos Santa Maria
i Bisbe excels Sant Nicolau;
què allunyeu vents i tempestes
i lliureu d'error i mal!

Des que els veïns de Calella,
fets al rem i a tosca rella
amb amor us van dur aquí;
per advocats us prenien
confiant-vos el destí...

Després de llarga absència
amarada de clemència,
ben a prop dels quaranta anys;
doncs perdoneu tanta espera,
beneïu nostres afanys...!

Avui de nou tot el poble,
ja Ciutat molt bella i noble,
us tornem devots la clau;
i el còncau de la capella,
accepteu-la si us plau!

amb fervor de prometença
per la nostra gran defensa
us donem nimbre i bàcul d'or:
a l'ensems deu-nos Fe i vida,
que ens enceli el nostre cor!


Església de Santa Maria i sant Nicolau de Calella.
Foto: Enfo.

Comentaris