Goigs a la Mare de Déu del Roser. Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER QUE ES CANTEN EN L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT FELIU DE SABADELL.

Mare de Déu del Roser

Vostres goigs amb gran plaer
cantarem, Verge Maria.
Puig la vostra Senyoria
és la Verge del Roser.

Déu plantà dins Vós, Senyora,
lo Roser molt excel·lent
quan us féu mereixedora
de concebre'l purament,
donant fe al missatger
que del Cel vos trametia
Déu lo Pare, qui volia
fóssiu Mare del Roser.

Del sant Ventre produïda
la planta del Roser verd,
fou dels àngels circuïda
i servida amb gran concert;
i restà pur i sencer
vostre cos amb alegria
quan parí en l'establia
lo celestial Roser.
...
Puix mostrau vostre poder
fent miracles cada dia,
preservau, Verge Maria
los confrares del Roser.


Agraeixo a mn. Josep Maria Torras l'aportació de la major part d'aquests Goigs


Font: Amadeu Inglés

Església arxiprestal de Sant Feliu de Sabadell
Foto: Josep Renalias

Interior de l'església de sant Feliu de Sabadell

Comentaris