Goigs a sant Martí, patró de Romanyà de la Selva a Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà, Girona).

GOIGS DEL GLORIÓS SANT MARTÍ, BISBE I CONFESOR; PATRÓ DE LA PARRÒQUIA DE ROMANYÀ DE LA SELVA. Any 1950.

El bisbe sant Martí

Puix clamem amb confiança
per la vostra protecció,
Deu-nos fe, amor y esperança
Sant Martí nostre Patró.

Per acréixer l'abundància
del vostre mèrit excels,
Déu posà la vostra infància
en el clos dels infidels.
Pujà als ídols la lloança
de la vostra adoració.
...
La romàntica capella
d'aquests cims guaita a l'entorn,
i llueix com una estrella
que somriu al vostre front.
La muntanya desvetllant-se
fa mil anys que us canta a cor.

Puix clamem amb confiança
per la vostra protecció.
Deu-nos fe, amor i esperança
Sant Martí, nostre Patró.


Església parroquial de Sant Martí a Romanyà de la Selva.
Foto: Josep Maria.


Comentaris