Goigs a la Immaculada Concepció de la Mare de Déu

GOIGS EN LLOANÇA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ DE LA MARE DE DÉU. Any 1987.

La Mare de Déu Immaculada

Per la gràcia divinal
que l'Etern us infonia:
concebuda sou, Maria,
sens pecat original.

Ja l'estigma esborrat resta
de la humana esclavitud,
que al dragó infernal vençut
esclafada haveu la testa.
La victòria d'aquell dia
vostre Nom féu immortal.
...
De la terra catalana
en el cor us heu posat,
que, amorosa, us ha aclamat
per sa Reina sobirana
Catalunya us oferia
Montserrat per pedestal.

Puix de gràcia celestial
vostre ser tot irradia:
concebuda sou, Maria,
sens pecat original.
Edició del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Edició de les religioses Caputxines


Comentaris