Goigs a santa Quitèria. Castelló de Farfanya (La Noguera, Lleida).

GOIGS EN ALABANSA DE LA GLORIOSA S. QUITERIA, VERGE, Y MARTYR, VENERADA EN SA HERMITA* DEL TERME DE LA VILA DE CASTELLÒ DE FARFANYA.
* No he trobat informació ni referències d'aquesta ermita.

Santa Quitèria

Puix gosau de gloria tanta,
Verge, y Martyr gloriosa:
Guardaunos Quiteria Santa,
de la rabia furiosa.

Filla de Reys, y Pagans
foreu per molt noble gracia,
y aborrau tota desgracia
per amor dels Christians:
Del Etern foreu Infanta,
per ser de son Fill Esposa.
...
De febre, y pestilencia
curau, Quiteria tambè,
y al Confrare quius fa bè,
llevau qualsevol dolencia:
Lo qui es atormentàt
del Dimoni, ò altre cosa,
promptament es deslliuràt
per Quiteria gloriosa.

Puix de Deu sou tant bastanta
de alcançar gracia abundosa:
Guardaunos Quiteria Santa,
de la rabia furiosa.


El poble de Castelló de Farfanya.
Foto: Jordi Chueca.

Comentaris