Goigs a santa Justa i santa Rufina. Fogars de la Selva (La Selva, Girona).

GOITS DE SANTA JUSTA, Y RUFINA VERGES Y MARTYRS PATRONAS DE FOGÁS.

Santes Justa i Rufina

Pues al cel sou exaltadas
molt amadas:
Justa y Rufina gloriosas
ohiunos de Christo Esposas.

De pobres pares nasquereu,
y tinguereu
per Patria á España ditxosa
criantvos qual mariposa
que esser vereu
en caritat molt fervorosa
abrasantvos exaltadas.
...
En Fogás prop la Riera
se esmera
donantvos cultos, y glorias
coronantvos de victorias
de manera
que essent martirs gloriosas
vos tenen per advocadas.

Als que us claman advocadas
molt amadas
Justa y Rufina gloriosas
ohiunos de Christo Esposas.


Església de Sant Cebrià de Fogars, al costat d'on conflueixen la Riera de Terra Negra amb el riu Tordera. El nom de Fogars prové de "Falgars", que apareix citat en un document de l'any 922 relacionat amb l'església parroquial de Sant Cypriani et Santa Justa in villa Falgars.
Foto: Carlos Pino.


Comentaris