Goigs a santa Rosa de Lima

GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE SANTA ROSA DE LIMA, DE LA 3a ORDRE DE ST. DOMINGO, LA FESTA DE LA QUAL SE CELEBRA EN LO DIA 30 DE AGOST.
(Actualment, des del 1969, es celebra el 23 d'agost).

Santa Rosa de Lima,
la primera santa americana.

De las Indias flor hermósa
al jardí del cel plantada:
Vulláu ser nostra advocada
humil verge, santa Rosa.

Nasquéreu en la ciutat
de Lima sempre ditxósa,
vostra cara tan hermósa
aparagué al haber nat,
que lo nom heu heretat
de una flor tan preciosa.
...
Rosa de Santa Maria
te dirás de aqui en avant:
la Vérge os diu, y constant
la obehíu desd' aquell dia:
Domingo prenent per guia
son habit vestíu gosósa.
...
De Jesucrist casta esposa
en son regne coronada:
Siaunos sempre advocada
de América blanca Rosa.


Sumament enamorat,
en forma de hermós infant
á vostres brássos baixant
Jesús vos ha regalat,
de aqueix modo ha premiat
lo amor de sa fiel espósa.


Comentaris