Goigs a sant Bonifaci i sant Amanç. Calders (Moianès, Barcelona).

GOIGS DELS GLORIOSOS MARTYRS SANT BONIFACI, Y SANT AMANS, LAS QUALS RELIQUIAS SE VENERAN EN LA PARROQUIA DE MONISTROL DE CALDÉS. Any 1753.

Sants Bonifaci i Amanç

Puix que ja en lo etern descans
de Deu lograu tants favors;
Siau nostres protectors
Bonifaci, y Sant Amans.

Vostres noms vos acreditan
per benefactors amats,
quedant tots aconsolats
los pobres, que vos visitan;
Puix á tots ab llargas máns
los repartiu los tresors.
...
Vostras Reliquias venera
tot Monistrol de Caldés,
per Protectors vos ha pres,
y en celebrarvos se esmera;
Procurem tots ser amants
de tant insignes tresors.
...
Puix feu prodigis tan grans,
y cantám vostres llahors
Siau nostres protectors
Bonifaci, y Sant Amáns.


Mas Sant Amanç i capella de Sant Amanç, a Calders (Moianès).
Foto: moianes'.

Capella de Sant Amanç. Foto: Google Maps.


Comentaris